E-mail:
lody@praktijkdezonneboom.nl

Telefoon:
06 2345 7532

Bij het opgroeien en opvoeden van kinderen komen we soms als ouder(s) voor ingewikkelde vragen en uitdagingen te staan. Je kind vertoont gedrag waar je geen raad mee weet, je maakt je zorgen of je hebt de indruk dat het wel wat gezelliger kan thuis. Bij Praktijk de Zonneboom komen ouders en kinderen die hier iets aan willen doen en die gelukkiger willen zijn. Bij ouderbegeleiding staan we stil bij je vragen, hoe je kind zich voelt en hoe je hier als ouder mee om kunt gaan. Bij kind-sessies stappen we de binnenwereld in via spel, verhalen, creatieve middelen, imaginaties of gesprek. Het kind ontdekt zo zijn of haar eigen gewenste situatie en de manier waarop die bereikt kan worden. Bijvoorbeeld door draken te verslaan, een ridder te worden of een hele mooie wereld te bouwen. Met ondersteuning van de volwassenen in de buitenwereld kunnen deze stappen en ontwikkelingen ook daar zichtbaar worden.