Verklaringsmodellen

• Het medisch model (Welke lichamelijke oorzaken en symptomen heb je en is daar medisch een oorzaak voor? Psycho-somatische klachten zijn ook therapeutisch op te lossen).

• Het stressmodel (Hoe is de balans tussen draagkracht en draaglast en hoe is deze weer te herstellen?).

• Het communicatiemodel (Hoe is het binnen het gehele familiesysteem? Hierbij kan het bijvoorbeeld helpend zijn om een familieopstelling te doen. Welke boodschap geeft het kind onbewust aan de ouders of andersom. Verandering van de communicatie kan al oplossing bieden)